Velkommen!

Welcome!
Please note:  The following pages have English language: FundingEnsembleBoard

Solistforeningen af 1921 byder med glæde velkommen til vores hjemmeside:

*I menuen finder man punkterne Ansøg om støtte, samt medlems-søgning under Solister.
*Under fanen Presse finder man logo’er i forskellig opløsning til brug for kreditering.

De resterende punkter findes i menu’en Foreningen.

Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes kunstneriske, sociale og økonomiske interesser.


Kommende bestyrelsesmøder:

Tirsdag d. 4. juni 2024

Ansøgningsfrist:

Bestyrelsen har set sig nødsaget til at lukke for ansøgninger, og der vil ikke blive bevilget støtte, til vi kender størrelsen af tildelingen af de kollektive rettighedsmidler (ultimo juni/primo juli); se nedenstående!

Mandag d. 1. juli 2024

Ansøgningsfrist: 24. juni 2024

Solistforeningen af 1921 befinder sig p.t. som bevilgende instans i et vadested, da nye udbetalings-regler ifm. uddelinger og bevillinger gør, at vi på nuværende tidspunkt – og indtil vi når næste udbetaling af de kollektive rettighedsmidler fra Gramex ultimo juni d.å. – reelt ikke kan sige, om vi vil være i stand til at opfylde mange af de store ansøgninger, der kommer ind. 

Bestyrelsen må derfor se sig nødsaget til at prioritere de mindre budget-tunge ansøgninger, hvor vi véd, at vi virkelig kan gøre en forskel, og som beholdningen stadig rækker til at kunne støtte – og derfor vil vi kraftigt opfordre til, at man – hvis man på nogen måde ser sig i stand til det – venter med at ansøge om bevillinger til efter sommer, hvor vi har et reelt overblik over de midler, vi har til rådighed fra og med juli måned. 

Generalforsamling 2024 i Christians Kirkes Kirketjenerhus, Christianshavn:

Tirsdag d. 4. juni 2024 kl. 17:00 (med forudgående koncert kl. 16:00 i kirken)

 

Se afholdte møder her. 

Mindeord, på bestyrelsens vegne fra formanden, Toke Lund Christiansen:

Tonny Landy, 30 juli, 1937 – 3. februar, 2024

Solistforeningen har mistet sit æresmedlem og sin næstformand. Tonny har, som han selv har beskrevet det i foreningens 100års skrift, været ”medlem af foreningen siden slutningen af tresserne og blev ti år efter valgt ind i bestyrelsen”. I 2023 trådte Tonny af helbredsårsager tilbage, men det placerer ham alligevel som den, der i hele foreningens historie i længst tid har bestridt dette tillidshverv. Det var sandsynligvis Egil Harder, Tove og Tonnys gode ven, der førte ham ind i kredsen, og igennem alle årene var Egil og Tonny garanti for, at ingen behøvede at kede sig under bestyrelsesmøderne. Tonny holdt umådelig meget af Egils herlige sange, og der var et varmt venskab, der indbefattede foreningens andet æresmedlem, Tutter Givskov, der gik bort sidste år. Tonnys tilstedeværelse i bestyrelsen var langt mere end underholdning. Han omfattede hele den klassiske musikbranche med ansvarsfølelse og ikke mindst med kærlighed til den kunst, der binder os sammen. Det kunne være i det nøgterne arbejde for bedre arbejdsvilkår, men Tonny kunne også vise opfindsomhed, når opgaven lød på at hjælpe unge musikere på vej eller, for Solistforeningen specifikt, at aktivere og inspirere vore medlemmer. Det er Tonnys fortjeneste, at vi i dag i forbindelse med generalforsamlingen altid byder på en lille koncert og derefter også inviterer de fremmødte på et let traktement. Tonny var med andre ord rigtig god til at omfatte, ja, omfavne.

Tonnys begravelse i Helligåndskirken, lørdag den 10. februar kl. 14, blev en smuk højtidelighed. Alle pladser i kirkerummet var fyldt op, og det med en rig repræsentation fra hele musiklivet, der kom for at tage afsked med denne store kunstner. For de mange mennesker på strøget var det første dag i vinterferien, vejret var smukt og køligt, men indenfor i kirken opstod der en intim og lys stemning. Højtideligheden begyndte med, at Tonny over højtaleranlægget sang Olufs Ballade fra Gades Elverskud, en smuk optagelse, der viste ham som den suveræne kunstner han var. Selv i det store kirkerum stod det smukt, og man hørte og forstod hvert et ord. Tonny havde selv i samråd med Tove planlagt det således, og det var også hans ønske, at der skulle spilles den langsomme sats fra Schuberts Rosamunde-kvartet. Solistforeningen havde arrangeret, at medlemmer af de unges Absalon-kvartet spillede og med Stine Hasbirk fra Solistforeningens bestyrelse på bratschstemmen. Det er et stort tab for Tonnys familie, hans mange venner, de utallige der har oplevet hans gyldne tenorstemme og også for os i Solistforeningen af 1921, de skiftende bestyrelser der alle havde det privilegium at have ham i vores kreds gennem alle disse år.
Æret ære Tonnys minde.               

SOLISTFORENINGEN FYLDTE 100 ÅR I 2021!!

Og det blev fejret efter alle kunstens regler med en storslået jubilæumskoncert søndag d. 12. september 2021 i DKDM’s fantastiske koncertsal på Rosenørns Alle 22, 1970 Frederiksberg

Lidt over 400 gæster havde fundet vej til fejringen, som blev et festfyrværkeri af en koncert præsenteret af et fantastisk hold af nogle af de ypperste solister og dirigenter i DK samt pragtfulde, unge sangere fra DKDM, som rundede koncerten af med en forrygende finale fra Verdis “Falstaff” – alt sammen kyndigt og humoristisk ledet af fabelagtige Henrik Engelbrecht, som kædede koncertens forløb sammen fra start til slut.

Vi takker for den store opbakning – og glæder os over nu at kunne præsentere smukke videoer og billeder fra koncerten lige hér på hjemmesiden! Rigtig god fornøjelse:)

Formands-kavalkade

Solistforeningens formænd gennem tiderne var alle udøvende solister. På forunderlig vis eksisterer der lydoptagelser med næsten dem alle.

Klik her for at besøge siden, læse mere og lytte til musik.

Oplev Jubilæumskoncerten

Der er ti videoklip inkl. formandens tale. Brug pilene til at navigere. Dobbelt-klik for at se fuld skærm.