Velkommen!

Solistforeningen af 1921 byder med glæde velkommen til en ny og mere brugervenlig hjemmeside; og i dén anledning tager vi også vores nye domænenavn www.solistforeningen.dk, samt vores nye mailadresse, mail@solistforeningen.dk, i brug.  

I menuen finder man punkterne Ansøg om støtte, samt medlems-søgning under Solister.

Under fanen Presse finder man logo’er i forskellig opløsning til brug for kreditering. 

De resterende punkter findes i menu’en Foreningen.

Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes kunstneriske, sociale og økonomiske interesser.

Næste bestyrelsesmøde: Mandag d. 07.12.2020 kl. 14:30

Ansøgningsfrist: Mandag d. 30.11.2020

Se afholdte møder her. 

Covid-19 – opdateringer:

Allerede bevilget støtte til projekter, som bliver direkte ramt af nærværende Covid 19-krise: 

Vi har på bestyrelsesmødet d. 1.5 imødegået problematikken, og har endeligt vedtaget følgende i forbindelse med allerede bevilget støtte og fremtidige bevillinger (uanset nærværende Covid-19-krise): 

* uagtet om et projekt (fx koncertrække eller festival) bliver aflyst eller udskudt, står en bevilling ved magt.

* bevillingen kan – i tilfælde af en udsættelse af projektet – overføres til et tilsvarende projekt indenfor overskuelig fremtid, eller – i tilfælde af hel eller delvis aflysning, og mod ansøgning herom – anvendes til underskudsdækning. 

* støtten må IKKE anvendes til økonomisk konsolidering. 

Det står klart, at Solistforeningen med sine nu stærkt reducerede kollektive midler ikke kan yde kontant hjælp for tabt arbejdsfortjeneste. Det bedste vi mener vi kan gøre er følgende:

* Alle bevillinger tildelt fra april 2019 til nu fra Solistforeningen, ydet til projekter som umiddelbart påvirkes af Corona-situationen, men som kan udskydes bliver forlænget. Forlængelsen gælder op til to år fra 1. april 2020 til april 2022. Dette skal der ikke søges yderligere om i Solistforeningen.

* I tilfælde af en aflysning, uden mulighed for at gennemføre et senere erstatningsarrangement, kan man søge foreningen om at beholde tildelingen som en kompensation.

 

Solistforeningen på Facebook

2 weeks ago

Solistforeningen af 1921

Solistforeningens årlige generalforsamling blev i går afholdt i Christianskirke på Christianshavn, under Covid-19-sikre forhold, og med god afstand😉:
Det var en lille, sluttet skare, som var mødt op i kirken, også til den forudgående koncert kl. 16, hvor August Finkas (klarinet) og Charlotte Thaning (klaver) spille fransk musik (Poulenc, Debussy og Pierné) så helt fremragende, at englene sang...
Årets hæderslegater tilfaldt Phillip Faber og Anne Karine Prip, som begge var til stede med deres respektive ægtefæller, og på behørig vis kunne få overrakt blomster og foreningens (af Mogens Andresen personligt fremstillede) fine hædersbevis af formand Toke Lund Christiansen, som også begrundede og motiverede tildelingen, og der blev ved samme lejlighed udnævnt hele to æresmedlemmer af foreningen:
Tutter Givskov (violin) og Elisabeth Westenholz (piano), begge mangeårige, trofaste medlemmer af foreningen, og med uvurderlig betydning for dansk musikliv igennem en menneskealder.
Sidstnævnte var selv tilstede, og kunne modtage udnævnelsen under stort bifald!
Efterfølgende afholdtes den ordinære generalforsamling, med aflæggelse af formandsberetning, valg til bestyrelse, godkendelse af regnskab og udtrækning af medlems-legat, under ledelse af advokat Jacob Goldschmidt og assisteret af foreningens revisor Kasper Fogt Brügge.
Årsregnskab, formandsberetning og referat vil blive lagt på hjemmesiden snarest!
Stor tak til Søren Johannsen for vanligt, udsøgt værtskab i kirken<3
...

View on Facebook