Velkommen!

Solistforeningen af 1921 byder med glæde velkommen til en ny og mere brugervenlig hjemmeside; og i dén anledning tager vi også vores nye domænenavn www.solistforeningen.dk, samt vores nye mailadresse, mail@solistforeningen.dk, i brug.  

I menuen finder man punkterne Ansøg om støtte, samt medlems-søgning under Solister.

Under fanen Presse finder man logo’er i forskellig opløsning til brug for kreditering. 

De resterende punkter findes i menu’en Foreningen.

Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes kunstneriske, sociale og økonomiske interesser.

SOLISTFORENINGEN FYLDER 100 ÅR!

Og det bliver fejret efter alle kunstens regler med et festfyrværkeri af en koncert 

SØNDAG D. 12. SEPTEMBER KL. 15:00

i DKDM’s fantastiske koncertsal på Rosenørns Alle 22, 1970 Frederiksberg

Der er gratis adgang!, men tilmelding er nødvendig:
Medlemmer af foreningen har fortrinsret, med tilmeldingsfrist d. 1. september, hvorefter resterende pladser bliver frigivet efter “først-til-mølle”-princippet.

Tilmelding til foreningens administrator, Signe Asmussen Manuitt, på mail@solistforeningen.dk.

Kommende bestyrelsesmøder:

Mandag d. 25. oktober 2021

Ansøgningsfrist: Mandag d. 18. oktober 2021

Se afholdte møder her. 

Covid-19 – opdateringer:

22.01.2021: 

I de sidste dage af det forgangne, mærkværdige år kunne vi med stor glæde meddele tildelingen af i alt 26 hæders-/nød-legater til musikere, som har været, og er, særligt økonomisk ramt af konsekvenserne af den totale nedlukning af vores erhverv grundet Covid-19.

Dét giver så god mening, midt i et surrealistisk kraterlandskab af nedsmeltet kulturliv…

Og der er flere tiltag på vej i indeværende år, hvor Solistforeningen fejrer 100 år, og bl.a. vil markere det med at frigøre flere penge til yderligere uddelinger af hæders-/nød-legater.

Mere information følger!

15.12.2020: 

!!!UDDELING AF CORONA-NØDLEGATER!!!

Vi håber på meget lysere og bedre tider for 2021; og lukker og slukker dette annus horribilis med meddelelsen om, at vi i skrivende stund, og som tidligere varslet, nu har afsat en portion på nær en kvart million kr. af fonds- og legat-midler, som foreningen administrerer, til en art nød-/hæders-legater til dem af vore medlemmer, som økonomisk er hårdest ramt af pandemiens hærgen og den deraf følgende nedlukning af dansk kulturliv. 
Der vil – i første omgang – være tale om ca. 25 legater à hver 10.000 kr. til uddeling, som af skattetekniske årsager kan være skattefrie, det øjeblik de uddeles som en art hæderslegater. Derfor kan de IKKE ansøges!!, men vil blive tildelt af et af bestyrelsen nedsat udvalg, med udgangspunkt i de henvendelser, vi håber på at få fra dem af vores medlemmer, hvis karriere og indkomst er sat totalt på standby i nærværende Covid-situation.
Så hér skal lyde en kraftig opfordring til, at man – hvis man føler sig omfattet af ovenstående, og beviseligt står uden indtægt i den nærmeste fremtid, eller har mistet substantiel indkomst grundet Corona-aflysninger – sender os en (kort) beskrivelse (altså IKKE i form af ansøgning!!) af nuværende, økonomiske situation, med angivelse af fremtidsudsigter, samt en oversigt over allerede mistet indkomst. Dette kan indsendes på foreningens mail, mail@solistforeningen.dk
Ligeledes vil vi opfordre til, at man – hvis man kender til kollegers svare nød – diskret kan sende os et par linjer om vedkommendes situation…
For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at man kun kan komme i betragtning til dette legat, hvis man er medlem af foreningen!
Disse beskrivelser af økonomiske forhold påvirket af Covid-situationen skal gerne være os i hænde senest d. 23.12.2020 – så vil vi bruge julen til at fordele et par ekstra julegaver, så de kan komme deres modtagere til gavn hurtigst muligt i starten af det nye år!

Allerede bevilget støtte til projekter, som bliver direkte ramt af nærværende Covid 19-krise: 

Bestyrelsen har naturligvis valgt at imødegå problematikken, og har endeligt vedtaget følgende i forbindelse med allerede bevilget støtte og fremtidige bevillinger (uanset nærværende Covid-19-krise): 

* uagtet om et projekt (fx koncertrække eller festival) bliver aflyst eller udskudt, står en bevilling ved magt.

* bevillingen kan – i tilfælde af en udsættelse af projektet – overføres til et tilsvarende projekt indenfor overskuelig fremtid, eller – i tilfælde af hel eller delvis aflysning, og mod ansøgning herom – anvendes til underskudsdækning. 

* støtten må IKKE anvendes til økonomisk konsolidering. 

 

Solistforeningen på Facebook

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Solution: See here for how to solve this error

Med glæde støttet af Solistforeningen af 1921🤗🎶💫🎉Så er der et nyt program på trapperne......🙂 men allerede nu kan man læse om det nye spændende program på søbygaardkoncerterne.dk - og man kan også her sikre sig billetter allerede nu...... ...

View on Facebook