EnsemblerSmiley face

Supplerende koncertstøtte er ophørt!

Solistforeningen af 1921 har gennem mange år efter ansøgning ydet økonomisk støtte til en række af landets musikforeninger og festivaler.

Ansøgningerne behandles individuelt af foreningens bestyrelse, og der ydes sædvanligvis støtte til foreninger/ festivals, der afholder mindst fire seriøse klassiske koncerter, fortrinsvis med danske kunstnere.

I 2004 suppleredes denne driftstøtte med en særlig støtte til én koncert pr. sæson.

Som følge af et nyt EU-direktiv kan denne form for støtte beklageligvis ikke videreføres. Ved behandlingen af ansøgninger fra musikforeninger og festivals, der har budgetteret i tillid til at kunne regne med den supplerende støtte, vil Solistforeningens bestyrelse i videst muligt omfang tage særligt hensyn hertil.

Selv om den særlige støtte nu ophører, vil vi dog fortsat her på siden bringe links til de mange fremragende ensembler, der findes i vor medlemskreds: