EN FORMANDS-KAVALKADE

Solistforeningens formænd gennem tiderne var alle udøvende solister. På forunderlig vis eksisterer der lydoptagelser med næsten dem alle. Kun pianisten Victor Bendix kan vi ikke opleve! Solistforeningen har opfordret Claus Byrith til at sammensætte et udvalg af ”formændenes musik”, og det er bestyrelsens håb, at I vil finde det inspirerende og i en del tilfælde også morsomt og tankevækkende!

Ellen Beck

Kammersangerinde Ellen Beck synger Elisabeths Bøn af Wagner´s Lohengrin  med Orkesterakkompagnement. Det er fra 1910 (!) og på lakplade, Grammophone Monarch Record 083018. Man opgav dengang aldrig de øvrige medvirkende, og da strygere med den elektricitetsløse optagemetode vanskeligt lod sig registrere, blev akkompagnementet næsten altid arrangeret for blæsere. Pladen her er et typisk eksempel.

Frederik Schnedler-Petersen

Der er ikke mindre end tre indslag med Frederik Schnedler-Petersen, fordi han spænder så vidt og var et stort navn i Danmark igennem flere årtier. Da han var uddannet violinist hos Valdemar Tofte i København og senere hos Joseph Joachim i Berlin, skal vi høre ham som sådan. Schnedler-Petersen opnåede at blive koncertmester ved Berliner Konzerthaus koncerterne i årene, 1894 – 95. Han spiller først ”Agnetes Vuggevise” af Gade med klaverakkompagnement på Concert Record ”Grammophone” 287976, der er optaget i 1912. Man vil bemærke hans gammeldags og charmerende brug af portamento. Men det er som dirigent, han blev mest kendt. Der kom ikke mange plader med dansk musik spillet af et dansk orkester før midten af 1930erne, men både Schnedler-Petersen og især Georg Høeberg indspillede adskillige plader med dansk og nordisk musik med Berliner Statsoperaens Orkester i 1920erne. Her hører vi Hanedans fra Carl Nielsens ”Maskarade” indspillet i 1924 på Polyphon S6004 og med Schnedler-Petersen som dirigent. Man fornemmer, at der næppe har været megen prøven før optagelsen, og at Nielsens musik var uvant for orkestret! Én dansk plade med større ensemble er det dog blevet til. Vi hører et potpourri fra ”Elverhøj”. Pladen, Polyphon S65002, er optaget i 1925. Etiketten oplyser, at Schnedler dirigerer ”Polyphon Opera-Ensemble” men hvad denne mystiske titel dækker over, eller hvem der er kor og solister, eller hvor musikerne kommer fra, får vi ikke at vide! I 1926 træder grammofonpladen ind i en ny æra. Indspilning foregår ikke længere via et horn, der samler lyden, og ved lydens egen energi graverer vokspladen. Nu anvendes mikrofon, elektriske forstærkere, og et elektrisk drevet skærehovede. Det øger mulighederne for, hvad der kan optages kraftigt. Strygere er ikke længere et problem, og fra nu af nævnes som regel alle medvirkende på etiketterne.

Paulus Bache

Cellisten Paulus Bache har beklageligvis ikke indspillet soloværker. Men Breuning-Bache Kvartetten, som han var medlem af, har lavet flere plader. Kvartetten havde den berømte Gunna Breuning-Storm som primaria og var et af tidens førende kammerensembler. Nævnes skal det, at Paulus Bache var solocellist i Berlinerfilharmonikerne fra 1910 – 15, hvor han rejste tilbage til Danmark på grund af krigen. Bache blev en søgt cellolærer ved musikkonservatoriet i København og uddannede bl.a. Solistforeningens senere formand, Asger Lund Christiansen. Vi hører her Breuning-Bache kvartetten med to små stykker, optaget i 1929 på pladen Columbia J60. Først Menuetten fra Beethoven´s kvartet, Op.18 No.4 og derefter ”Orientale” af Glasunov. Alle disse tidlige plader er ekstremt sjældne og ikke noget, man kan finde på ethvert loppemarked!

Victor Schiøler

Der er ingen tvivl om, at blandt Solistforeningens udøvende formænd gennem tiderne, befinder Victor Schiøler og hans gloriøse karriere sig helt i særklasse. Schiøler spændte over et kolossalt repertoire, og som klaversolist med orkester møder vi ham i det internationale musikliv. Hans største kommercielle succes er utvivlsomt Tjajkovskijs b-mol koncert, men her, på Danacord, DACOCD 867-868 kan vi opleve Schiøler i Ungarsk Fantasi af Franz Liszt.

Asger Lund Christiansen

Johan Svendsens Cellokoncert med Asger Lund Christiansen og Radiounderholdningsorkestret dirigeret af Grethe Kolbe stammer fra en radioudsendelse i tiden omkring 1970 og er i stereo.  Asger optrådte i sine unge år ofte som solist, og hans debut var med berlinerfilharmonikerne i 1948 som 21årig solist i Dvoraks cellokoncert. Selv om Asger havde bl.a. Haydns D-Dur, Rokoko-variationerne, Schumann og Saint-Saëns på repertoiret, eksisterer der på lydoptagelser kun Lalo’s cellokoncert og så denne, Johan Svendsen melodiøse koncert.

Peder Elbæk

Peder Elbæk høstede store triumfer med sin strygekvartet, Carl Nielsen-kvartetten. De, der her har oplevet hans intuitive og gribende kammermusikspil, har fået oplevelser man aldrig glemmer. Men Elbæk besad også det solistiske vingefang og Carl Nielsens koncert var nok den af de store koncerter, der stod hans hjerte nærmest. Vi hører ham i førstesatsen af Nielsens koncert med Det Polske Radioorkester dirigeret af Karol Stryja.

Toke Lund Christiansen

Solistforeningens nuværende formand, Toke Lund Christiansen har, blandt sine talrige interesseområder, også beskæftiget sig intenst med Niels Viggo Bentzon. I sine unge år spillede han ofte sammen med komponisten, og i 2019 udgav han også en biografi om Bentzon. Den 2. Fløjtekoncert, opus 338, er skrevet til fløjtenisten og er blevet til i et nært samarbejde med komponisten. Den udkom på Lp-plade, DMA, Dansk Musik Antologi 054. En indspilning fra 1982 hvor Toke Lund Christiansen bliver akkompagneret af Aarhus By-Orkester, som det dengang hed og dirigeret af orkestrets daværende chefdirigent, Ole Schmidt.

Claus Byrith
Aarhus, marts 2023