Bliv medlem

Efter foreningens love optager foreningen som medlem kunstnere, der udøver solistisk virksomhed af lødig karakter.

Medlemsoptagelse er et bestyrelsesanliggende.