Ansøgning om støtteSmiley face

-Solistforeningen yder primært støtte til kammermusikforeninger og klassiske musikfestivaler/koncertrækker, samt til  dækning af produktions-omkostninger ved klassiske cd-udgivelser, og – i særlige tilfælde – til underskudsdækning.

Endvidere kan der – for ansøgere med minimum en kandidat-eksamen fra ét af de danske eller sidestillede internationale konservatorier – søges støtte til studierejser, kurser, samt videreuddannelse i ind- og udland.

Der kan også ydes støtte til auditions ifm. specifikke produktioner i ind- og udland; ansøgninger hertil skal indeholde dokumentation af substantiel aktivitet på professionelt niveau.

Bemærk:
Der ydes principielt IKKE støtte til dækning af
* enkeltstående koncerter
* instrument-indkøb
* aflønning/honorarer
* generelle auditions
* musikdramatiske produktioner/operaopsætninger
* kor-produktioner/-koncerter
* potentielt selv-finansierende, fulde orkester-produktioner/koncertrækker med f.eks. Mozarts/Brahms’/Verdis “Requiem”, Händels “Messias”, Bachs Johannes-/Matthæus-passion, ell. andre lignende messer/oratorier

Ansøgningen skal, aht. formalia, indeholde enkelt budget/regnskab samt kortfattet oversigt over de planlagte aktiviteter med specificering af medvirkende og repertoire.
Udfyld ansøgnings-formularen og vedhæft evt. relevant(e) bilag, som enkelt Word-/Excel-dokument, pdf-fil, eller tilsvarende format.

Bilag kan også eftersendes som vedhæftede filer på mail@solistforeningen.dk, med henvisning til den på denne side indsendte ansøgning.

Vi henstiller til, at ansøgninger begrænses til max. 2 sider, uden fotos!

Vi gør yderligere opmærksom på, at man ved bevilget støtte principielt er i ansøgningskarens 1 år fra bevillings-datoen.

Ansøgning skal indsendes senest 8 dage før næste bestyrelsesmøde – ansøgningsfrister er oplyst ifm. annoncering af kommende bevillings-møder. 

Den supplerende støtte er desværre ophørt, se under Ensembler.