Ansøgning om støtteSmiley face

Solistforeningen yder støtte til kammermusikforeninger og klassiske musikfestivaler/koncertrækker, samt til  dækning af produktions-omkostninger ved klassiske cd-udgivelser.

Endvidere kan der søges støtte til studierejser, kurser, videreuddannelse i ind- og udland, og – i særlige tilfælde – til underskudsdækning.

Der kan også ydes støtte til auditions ifm. specifikke produktioner i ind- og udland; ansøgninger hertil skal indeholde dokumentation af substantiel aktivitet på professionelt niveau. 

Bemærk:
Der ydes principielt IKKE støtte til dækning af aflønning/honorarer, til generelle auditions, eller til musikdramatiske produktioner/operaopsætninger.
Heller ikke ansøgninger til potentielt selv-finansierende, fulde orkester-produktioner/koncertrækker med f.eks. Mozarts “Requiem”, Händels “Messias”, Verdis “Requiem” ell. andre lignende messer/oratorier vil blive imødekommet.  

Ansøgningen skal, aht. formalia, indeholde enkelt budget/regnskab samt kortfattet oversigt over de planlagte aktiviteter med specificering af medvirkende og repertoire.
Udfyld ansøgnings-formularen og vedhæft evt. relevant(e) bilag, som enkelt Word-/Excel-dokument, eller tilsvarende format.
Bemærk: Hvis ansøgningen er udarbejdet som pdf-fil, skal denne sendes som vedhæftet fil på mail@solistforeningen.dk, med henvisning til den på denne side indsendte ansøgning.

Vi henstiller til, at ansøgninger begrænses til max. 2 sider, uden fotos!

Ansøgning skal indsendes senest 8 dage før næste bestyrelsesmøde – ansøgningsfrister er oplyst ifm. annoncering af kommende bevillings-møder. 

 

Den supplerende støtte er desværre ophørt, se under Ensembler.