Ansøgning om støtteSmiley face

Ansøgningen skal indeholde enkelt budget samt kortfattet oversigt over de planlagte aktiviteter. Udfyld ansøgnings-formularen og vedhæft evt. relevant(e) bilag, som enkelt Word-/Excel-dokument, eller tilsvarende format.
Bemærk: Hvis ansøgningen er udarbejdet som pdf-fil, skal denne sendes som vedhæftet fil på mail@solistforeningen.dk, med henvisning til den på denne side indsendte ansøgning.
Vi henstiller til, at ansøgninger begrænses til max. 2 sider, uden fotos!

Ansøgning skal indsendes senest 8 dage før næste bestyrelsesmøde.

 Solistforeningen yder støtte til kammermusikforeninger og klassiske musikfestivaler/koncertrækker, samt til  dækning af produktions-omkostninger ved klassiske cd-udgivelser.

Endvidere kan der søges støtte til studierejser, kurser, videreuddannelse i ind- og udland, og – i særlige tilfælde – til underskudsdækning.

Bemærk:
Der ydes principielt IKKE støtte til dækning af aflønning/honorarer, eller til musikdramatiske produktioner/operaopsætninger. Heller ikke ansøgninger til “selv-finansierende” koncerter/koncertrækker med specifikt Mozarts “Requiem” eller Händels “Messias” på programmet vil blive imødekommet.  

Den supplerende støtte er desværre ophørt, se under Ensembler.