Bestyrelsesmøde: 07. juni 2022

Der blev behandlet 48 ansøgninger, og optaget 3 nye medlemmer: 

Marie Dreisig (sang)
Svafa Thorhallsdottir (sang)
Anne-Marie Søby Jensen (sang)

Bestyrelsesmøde: 29. marts 2021

Der blev behandlet 43 ansøgninger, og optaget 7 nye medlemmer: 

Johannes Herjö (fagot)
Frederikke Kampmann (sang)
Anders Kampmann (sang)
Klara Ek (sang)
Kaya Kato Møller (violin)
Theodor Lyngstad (cello)
Vibeke Vanggaard (orgel)

Bestyrelsesmøde: 9. februar 2021

Der blev behandlet 36 ansøgninger, og optaget 6 nye medlemmer: 

Sibylle Glosted (sang)
Vera Panitch (violin)
Mo Yi (violin)
Stina Bruun Schmidt (sang)
Anna Caroline Olesen (sang)
Carl Julius Lefebvre Hansen (obo)

Bestyrelsesmøde: 7. december 2020

Der blev behandlet 37 ansøgninger, og optaget 5 nye medlemmer: 

August Finkas (klarinet)
Joakim Larsson (sang)
Niels Aamand Pedersen (horn)
Peder Elias Strandjord (tuba)
Christian Tscherning Larsen (trombone)

Bestyrelsesmøde: 6. oktober 2020

Der blev behandlet 9 ansøgninger, og optaget 2 nye medlemmer: 

Kristine Thorup, klaver
Niklas Johansen, guitar

Bestyrelsesmøde: 15. september 2020

Der blev behandlet 52 ansøgninger, og optaget 2 nye medlemmer: 

Tittit van der Pals, cello
Simon Thielke, guitar

Bestyrelsesmøde: 2. juni 2020

Der blev behandlet 7 ansøgninger. 

Bestyrelsesmøde: 1. maj 2020

Der blev behandlet 27 ansøgninger, og optaget 3 nye medlemmer: 

David Bendix Nielsen, orgel
Jonas Lyskjær Frølund, klarinet
Clara Guldberg Ravn, blokfløjte

Bestyrelsesmøde: 20. februar 2020

Der blev behandlet 70 ansøgninger, og optaget 1 nyt medlem: 

Anna Agafia Egholm, violin

Bestyrelsesmøde: 14. november 2019

Der blev behandlet 47 ansøgninger. 

Bestyrelsesmøde: 9. september 2019

Der blev behandlet 64 ansøgninger, og optaget 4 nye medlemmer:

Brian Friisholm, cello
Sarah Foldager, violin
Luminita Marin, bratsch
Mette Bjærang Pedersen, sang

Generalforsamling: 11. juni 2019

Referat 2019

Bestyrelsesmøde: 11. juni 2019

Der blev behandlet 40 ansøgninger, og optaget 3 nye medlemmer: 

Julia Cavalier Triay, fløjte

Marek Stolarczyk, basun

Jonathan von Schwanenflügel, sang

Bestyrelsesmøde: 09. april 2019

Der blev behandlet  64 ansøgninger, og optaget 5 nye medlemmer: 
Jakob Kullberg, cello

Bozena Wetchacz, guitar

Tristan Button, trompet

Ana Rachel Feitosa Kirstein, violin

Agnes Wästfelt, sang

Bestyrelsesmøde: 3. januar 2019

Der blev behandlet 16 ansøgninger, og optaget 1 nyt medlem: 

 

Anders Singh Vesterdal, harmonika

Bestyrelsesmøde: 7. december 2018

Der blev behandlet 35 ansøgninger, og optaget 7 nye medlemmer: 

Petter Wulfsberg Moen (sang)

Laura Rubio Lleó (bratsch)

Dorothea Wolff (cello)

Rikke Damkjær (sang)

Mathias Monrad Møller (sang)

Emma Steele (violin)

Santiago Gutiérrez Bolio (guitar)

Bestyrelsesmøde: 1. oktober 2018

Der blev behandlet 83 ansøgninger og optaget 7 nye medlemmer:
Tommaso Lonquich, klarinet
Manuel Esperilla, piano
Simon Wildau Nielsen, guitar
Linda Therese Dahl Laursen, piano
Gustav Ölmedal, violoncel
Helle Gössler, sang
Katerina Anagnostidou, slagtøj

Bestyrelsesmøde: 1. juni 2018

Der blev behandlet 20 ansøgninger og optaget 1 nyt medlem:
Jonas Hellesøe Nielsen, orgel

Generalforsamling 2018 – referat

År 2018, den 1. juni kl. 17.00 afholdtes i Kirketjenerhuset ved Christianskirken, København ordinær generalforsamling i Solistforeningen af 1921.
Dagsordenen omfattede i overensstemmelse med vedtægternes § 20 følgende:
Valg af dirigent.
Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Valg af formand og øvrige medlemmer til bestyrelsen.
Valg af suppleanter.
Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Lodtrækning om det i lovenes § 31 omhandlede legat.
Eventuelt.
Foreningens formand, Toke Lund Christiansen, bød velkommen til generalforsamlingen. Han startede med at takke for den dejlige koncert i kirken.

Ad 1:

Advokat Jacob Goldschmidt valgtes enstemmigt til dirigent for generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt med 10 dages varsel, jf. lovenes § 18, og at generalforsamlingen således var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2:

Om foreningens virksomhed i det forløbne år afgav foreningens formand, Toke Lund Christiansen beretning.
Toke Lund Christiansen indledte med at oplyse, at foreningen som noget nyt straks efter generalforsamlingen vil uploade beretningen på foreningens hjemmeside. Der henvises til hjemmesiden for beretningen.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad 3:

Revisor Kasper Fogt Briigge, Revision Kobenhavn, forelagde foreningens regnskab for perioden 1. april 2017-31. marts 2018.
Regnskabet er godkendt af såvel intern som ekstern revision. Intern revision blev varetaget af Tutter Givskov og på ad hoc basis af
Ingemar Brandelid, der indtrådte som intern revisor, da der var forfald fra de øvrigt valgte. Det gav ikke anledning til bemærkninger fra generalforsamlingen.
Regnskabet godkendtes enstemmigt.

Ad 4:

Bestyrelsen havde som formand foreslået genvalg af Toke Lund Christiansen, og da andre forslag til valg af formand ikke forelå, erklærede dirigenten, at Toke Lund Christiansen var valgt som formand med akklamation.
Bestyrelsen havde som medlemmer af bestyrelsen foreslået genvalg af Tonny Landy, Michael Malmgreen og af Klaus Tønshoff, og da der ikke forelå andre forslag til valg af bestyrelse, erklærede dirigenten, at Tonny Landy, Michael Malmgreen og Klaus Tønshoff var valgt som bestyrelsesmedlemmer.

Ad 5:

Bestyrelsen havde som suppleanter til bestyrelsen foreslået genvalg af Eva Hess Thaysen, Henrik Goldschmidt og af Stine Hasbirk, og da forslag til andet valg af suppleanter til bestyrelsen ikke forelå, erklærede dirigenten, at Eva Hess Thaysen, Henrik Goldschmidt og Stine Hasbirk var valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Ad 6:

Bestyrelsen havde som revisorer foreslået genvalg af Tutter Givskov og Søren Johansen, og da der ikke forelå andre forslag til valg af revisorer, erklærede dirigenten, at Tutter Givskov og Søren Johansen er valgt til revisorer.
Bestyrelsen havde som revisorsuppleant foreslået genvalg af Elisabeth Westenholz, og da der ikke forelå andre forslag til valg af revisorsuppleant, erklærede dirigenten, at Elisabeth Westenholz er valgt til revisorsuppleant.

Ad 7:

Peder Møllers mindelegat på 15.000 kr. blev givet til Claus Myrup.
Poul Hestbechs legat på 15.000 kr. blev givet til Linda Dahl Laursen
Der blev uddelt 2 portioner af Solistforeningens hæderslegat på 25.000 kr. til henholdsvis Finn Hansen og Alexander Øllgaard.
Efter lodtrækning blev legatet for 2018 vundet af sanger Maria Hanke

Ad 8:

Der var intet til forhandling under punktet eventuelt.

Da der ikke forelå yderligere til behandling, takkede dirigenten for god ro og orden, og hævede generalforsamlingen.

Som dirigent:
Advokat Jacob Goldschmidt

Generalforsamling, 1. juni, 2018 i Solistforeningen af 1921

Formandsberetning

Vel mødt til GF her i Solistforeningen af 1921. Velkommen både til jer, der først har hørt Arild Kvartetten fremføre Beethovens strygekvartet, Harpekvartetten så aldeles herligt, men også til de mange i foreningen, som ikke kunne være her i dag, men på vores hjemmeside kan læse denne beretning for året der gik.

MINDEORD

Vi har i foreningen, i vor kreds og i musiklivet, mistet en række centrale personligheder.

I september måned sidste år døde sangeren Kirsten Dolberg. Hun blev 76 år. Lige fra Kirsten trådte frem i midten af 1980ernes placerede hendes bemærkelsesværdige, klangfulde stemme og hendes musikalitet hende centralt i musiklivet. Hendes repertoire spændte fra alt-partier i barokkens oratorier over danske sange til hele det romantiske og senromantiske repertoire, og som vølven Erda i Wagners Ring, høstede hun store triumfer. Inden hendes vokale karriere tog fart, havde Kirsten uddannet sig som organist og korleder, og i de senere år arbejdede hun igen som organist og korleder i Folkekirken og i Adventskirken.

Violinisten Bela Detreköy døde i september, 2017. Han blev 92 år. Bela var født i Ungarn, uddannet på Franz Liszt Akademiet i Budapest, og kom i 1945 til Danmark. Her blev han gift med Tove, og sammen opbyggede de den institution, Suzuki-Instituttet, der har sikret, at vi også her i landet kan fostre strygere i internationalt format. Denne indsats, dette mangeårige, totale engagement fra ægteparrets side, må vi, i det øvrige musikliv, være dem evigt taknemmelige for. Bela Detreköy var selv en fremragende violinist,
var koncertmester i bl.a. DR Underholdningsorkestret, og hans pædagogiske evner rakte udover børneundervisningen. Således var han docent ved konservatoriet i Odense og en overgang violinprofessor ved et amerikansk universitet. Mine egne minder om Bela er lyse og varme og går helt tilbage til min barndom og til Detreköy-familiens samhørighed med mine forældre.

Vi har i juni, 2017 mistet en af DR symfoniorkestrets cellister, Mats Olof Larsson. Mats var i de senere år hårdt ramt af sygdom. Han var en herlig cellist og en kammermusiker, som de fleste af os, utallige gange, har delt musikalske oplevelser med. I Kammermusikforeningerne var han en flittig gæst, sjældent i et permanent ensemble, men netop, den, man igen og igen spillede sammen med. Mats havde flere kunstneriske talenter, og som fremragende kunstfotograf også den, der indfangede symfoniorkestret
i udvalgte øjeblikke.

Pianisten Erik Fessel var fra 1933 og døde den 30. august, 2017. Erik afholdt, som studerende hos Skjold-Rasmussen ved DKDM, sin debutkoncert i 1959. Videre studier førte ham til en række af tidens førende pianister og bl.a. hos Badura-Skoda, Brendel og Geza Anda. Som koncertpianist var han ikke mindst optaget af, og indspillede, dansk musik, såvel guldalderens komponister, som det 20. århundredes klaverkomponister, især N.V. Bentzon, Jersild og Tarp. Som pædagog var han højt skattet, tilknyttet Jelling seminarium og konservatorierne i Odense og Århus. Erik Fessel havde en kreativ åre, der gav sig udtryk i en række salmekompositioner, men også som billedkunstner gjorde han sig bemærket.

I marts, i år, døde violinisten Serguei Azizian. Sergueis sygdom, som også til sidst kostede ham livet, satte ikke en stopper for hans ildhu som professor ved DKDM. Få dage før han døde, kunne man møde ham på vej til undervisning med en af sine mange violinelever. Han var ikke alene en fremragende lærer, men også en violinist og solist i første række. Fra 1980, og tretten år frem, var han en del af
Leningrad-filharmonikerne. Efter murens fald kom han til Danmark og blev, frem til 2011, koncertmester i Sjællands Symfoniorkester. Hans store mesterskab er foreviget i violinkoncerter af Walton og Britten, hvor sidstnævnte, på hans eget ønske, blev en del af konservatoriets 150-års jubilæums boks, der udkom sidste år.

Grethe Krogh var en levende myte i dansk musikliv. Hendes repertoire var kolossalt og hendes fremførelse af både nyt og klassisk repertoire var normskabende. Grethe var uddannet både som pianist og som organist, og det var i sidstnævnte egenskab at hun både skabte sig en international karriere og, som orgelprofessor, blev mentor for en hele generation af danske organister. Det sås tydeligt ved begravelsen i Frb. Kirke, i april i år, som var fyldt til bristepunktet med alle de, der havde fået orgelspillets hemmeligheder fra Madamme Bleu, som hun også selv gerne kaldte sig. I Solistforeningen var vi medvirkende til, at hendes erindringsbog kunne virkeliggøres og udkomme. Også Grethe blev hædret i konservatoriets jubilæums Cd-boks sidste år, og dette med en uropførelse af Fuzzy, som hun havde gennemført i Notre Dame kirken i det Paris, hun elskede og til stadighed vendte tilbage til. Grethe blev 89 år.

Ære være deres minde.

BETINGET OPTIMISME?

Vi taler 1. juni, og vi har her på generalforsamlingen endnu en dag med sol, strålende sol, bagende varmt, og angiveligt har vi haft den varmeste maj måned siden man for 132 år siden begyndte at måle den slags. Sådan en dag er det svært at insistere på pessimisme og dårligt humør. Som bekendt afhænger mange analyser af sindelaget hos dem, der foretager analysen. Kunstrådets nye formand, operachef i Malmø, Michael Bojesen, er ikke sortseer af natur: Alle elsker kunst. Det er bare ikke alle der har opdaget det
endnu. Med dette veloplagte paradoks har Michael Bojesen sat fokus på, at kunsten skal gøres mere synlig og mere tilgængelig. En forfriskende udmelding, og skønt tankegangen ikke er ny, bliver den ikke mindre aktuel af den grund.

På konservatorierne bliver der, i modsætning til i tidligere tider, gjort meget for at bevidstgøre de studerende om, at fordi man spiller til udmærkelse og står med et eksamenspapir i hånden, så er det ikke sikkert, der sker noget som helst, for enhver karriere skal kickstartes. Det er her, at en ny udfordring venter: musiklivet, både de der arrangerer og sætter i scene og det potentielle publikum skal opdage, ”at man er der”. Og den unge performer skal indse, at publikum er ikke en given størrelse, men, med udgangspunkt i Bojesens ord, en række muligheder, der rækker ud over det definerede koncertpublikum. Vi uddanner, med andre ord, ikke kun musikere og sangere på konservatorierne, men giver de unge solister og kammermusikere værktøjer som igangsættere og, som det også (lidt teknisk) hedder ”entreprenører”. Men nye platforme for musik udelukker ikke, at vi, som solister og kammermusikere, også skal beskytte og støtte de etablerede foreninger og festivaler, hvor musiklivet igennem årrækker er sikret i velfungerende rammer. Hvor det enkelte koncertsted er, om ikke nødvendigvis skabt kun til musik, så fundet logistisk og akustisk velegnet og udstyret med de faciliteter, som får musikken til uhindret at springe fra de optrædende og ud til et publikum – et publikum, der altid har forventninger og ofte har forudsætninger for at vurdere og værdsætte den sublime, klassiske musik.

Imellem de to yderpunkter, de nye platforme – hvor musikken udspiller sig, der, hvor man ellers ikke møder den – og så de veletablerede spillesteder, udfordres vi af en række andre muligheder som også påkalder sig engagement fra vores side: børn og unge skal møde god musik, gøres nysgerrige og interesserede. Det tales der meget om, og alt for lidt sker, og det, skønt alle er enige om, hvor umådelig
vigtigt det er! Som solister og kammermusikere skal vi også sikre, at der bliver skrevet ny musik, som imødekommer den klassisk baserede kunstart. Og her er der brug for vores nysgerrighed og tolerance, for selvom klassisk musik bygger på tradition, så har det aldrig været muligt at forudse, hvor den ny musik bevæger sig hen, og hvordan den vil ytre sig i den næste ”isme”. Tradition med uforudsigelighed er netop dens styrke!

Kun hvis disse store projekter vil lykkes, kan vi også sikre, at den kunstart, vi brænder for og bruger de fleste af vores vågne timer på, kan leve videre i et langt tidsperspektiv.

ÅRET DER GIK, OG DET DER KOMMER

Det år, der er gået strækker sig, i vores sammenhæng, fra april, 2017 til april 2018, altså vores regnskabsår. Det har været Finn Hansen, der har stået for administrationen i perioden, og Finn har fortsat og gennemført den modernisering af vores sagsbehandlinger, som blev påbegyndt i den forrige periode. Kort fortalt har kunststykket været, at føre Solistforeningen ind i den digitale verden. Hvor der tidligere var metervis af hylder med samlemapper, er administrationen forvandlet og er blevet langt enklere at administrere.

Da Finn overtog administrationen efter Nils Dittmers pludselige død, lagde han ikke skjul på, at hans rolle som administrator ville blive relativ kortvarig, en overgangsperiode, og med det formål at gøre alle arbejdsgange enklere og nutidige. Jeg har derfor i længere tid, som foreningens formand, måttet have for øje, at vi skulle finde en afløser for Finn. Og det skønt jeg og hele bestyrelsen har været i alle måder glade og tilfredse med det kæmpe arbejde, som Finn har lagt i foreningens administration!

Det vil næppe komme bag på nogen, at det lykkedes til alles og ikke mindst Finns og min store tilfredshed. Signe Asmussen Manuitt overtog Solistforeningens administration fra den 1. april i år. Vi har i den forbindelse aftalt, at Finn fungerer som ”bagvagt” for Signe, indtil alle ”knudepunkter” i kalenderen er passeret, og det er vi i bestyrelsen meget taknemmelige over kan lade sig gøre. Det er med stor lettelse for mig og for hele bestyrelsen, at vores administration også nu og fremover ligger i så kompetente hænder som hos Signe, der ikke alene har fingeren på pulsen overfor hele musiklivet, men også, hvad ikke mange ved, har stor administrativ erfaring.

Som man vil huske, måtte jeg sidste år meddele, at tildelingen at de årlige Gramex-midler til foreningen, på grund af det meget omtalte EU-direktiv, bliver reduceret med ca. 30%. Direktivet har til hensigt at sikre, at så mange ophavsretslige penge bliver udbetalt direkte til den enkelte autor. Denne bestræbelse kan man kun betragte som positiv, men den har også den negative effekt, at de ”løse midler” som understøtter musiklivet og administreres af alle medlemmerne af Fællesrådet for udøvende kunst, bliver beskåret.

Prognosen fra Gramex tyder på, at denne reduktion kan holdes på det nuværende niveau også, om end foreløbigt set i et begrænset tidsperspektiv, i årene fremover. Dertil kommer, at der er fokus på, hvordan vi anvender midlerne og ikke mindst, hvornår midlerne kommer i anvendelse. I den forbindelse er der to ting vi skal holde os for øje. Det ene er ikke svært for Solistforeningen at imødekomme: Gramex-midlerne skal primært komme musiklivet til gode og er ikke beregnet for medlemspleje for den enkelte institution. Som man vil kunne se af vores årsregnskab for 2017-18, så er Solistforeningens uddelingspraksis i høj grad fokuseret på at stimulere musiklivet i alle dets facetter, herunder videreuddannelse, festivaler, musikforeninger, konkurrencer og Cd-indspilninger, hvor alene kvaliteten af det projekt, der søges om, afgør, om det findes støtteværdig.

Den anden omstændighed vi skal være opmærksomme på er, at midlerne ikke må opsamles, at den enkelte forening ikke må ”ruste” sig ved at overføre Gramex-midler fra år til år. Solistforeningen har ikke parkeret store beløb fra Gramex-midlerne, men vil i de nærmeste, kommende år nedbringe denne buffer til 0. Dette vil så betyde, at den omtalte nedgang i Gramex-midler, igennem disse to, tre år, vil føles mindre drastisk, og at vi kan fortsætte vores uddelingspraksis på et niveau der (næsten) ligner de forrige års.

Som det fremgår af Solistforeningens regnskaber for året 2017-18, så har vores uddelinger været givet efter de samme retningslinjer som hidtil og med nogenlunde den samme fordeling mellem støtte til klassiske festivaler, musikforeninger, videreuddannelse, Cd-udgivelser og diverse andre musikfremmende formål.

Indtil sidste år var det Nils Dittmer der tog sig af den eksterne mødevirksomhed på foreningens vegne. Dette gjaldt Gramex, Copy-Dan, Fællesrådet for Udøvende Kunstnere, hvor vi sidder sammen med de andre forbund og foreninger, og herunder også den institution, Performex, der har påtaget sig at videredistribuere ophavsretslige vederlag til de udøvende kunstnere. Fra sidste år og frem er disse
foreningsopgaver blevet varetaget af mig. Jeg kan imidlertid også mærke hos vores samarbejdspartnere, og ikke mindst i Fællesrådet for udøvende kunstnere, at man ser det som noget naturligt, at det er formanden, der i denne og lignende sammenhænge repræsenterer foreningen. Dette var imidlertid ikke muligt i de mange år, hvor jeg var aktiv i DR-Symfoniorkester, og hvor Nils Dittmer på fremragende vis var vores ansigt udadtil.

Solistforeningen tog i 2015/16 et initiativ til at afholde en international sangkonkurrence. I 2017 fandt konkurrencen så sted for anden gang, og i dagene 27. til 29. oktober, 2017, dannede musikkonservatoriet rammen om den anden Copenhagen Lied Competition. Konkurrencen bliver arrangeret i samarbejde med Det Danske Sangselskab, og samarbejdet med DKDM forløb til alle parters fulde tilfredshed. Konkurrencen henvender sig til sangere og pianister, som har fundet sammen i et duo-samarbejde. Målet med konkurrencen er at sætte fokus på Lied-kunsten og på den danske og nordiske Lied-litteratur i særdeleshed. Dommer-komitéen i 2017 var, i lighed med den først afholdte konkurrence, sammensat med bl.a. to internationale kapaciteter, pianisten Helmuth Deutsch og sangeren Andreas Schmidt. Der var enighed om, at der var en fin og repræsentativ tilmelding til konkurrencen, og at niveauet blandt de udvalgte duoer var højt. Danmarks Radio udsendte også denne gang finalekoncerten, som blev holdt i konservatoriets koncertsal.

Solistforeningen af 1921 vil også i 2019 være hovedsponsor og medarrangør af denne værdifulde konkurrence.

I maj, sidste år fandt der en konference sted på Snoghøj Højskole, ”Vi mødes på Trianglen” – en konference om kammermusikkens vilkår i Danmark. Solistforeningen var med til at støtte dette stimulerende og inspirerende projekt, som var arrangeret af DMF og Dansk komponistforening. Det er min tanke, at vi også overfor foreningens mange instrumentalister, solister som kammermusikere, skal opfinde eller udvælge et større projekt, og gerne tilbagevendende, som kan imødekomme nogle af de udfordringer, som jeg skitserede i min indledning, og som også var grundtemaer på konferencen. Måske en Kammermusikkens Dag, en dag med en afveksling mellem levende kammermusik og inspirerende foredrag. Indtil videre er det kun en tanke, men i en videre udviklingsproces vil bestyrelsen naturligvis også overveje eventuelle samarbejdspartnere og internt involvere vores nye administrator, Signe Asmussen Manuitt.

Signe har allerede løftet sløret for, at hun vil tage en række initiativer, som gør foreningen mere synlig. Ikke mindst overfor medlemmerne, men også overfor musiklivet omkring os i bred forstand er der behov for en bedre og mere kvalitativ kommunikation. Signe har i bestyrelsen den fulde opbakning til, og ikke mindst gennem internettet, at sætte fokus på, hvad der opnår støtte og ikke mindst at orientere om, hvordan de støttede initiativer udfolder sig. Dette gælder både festivaler, forskellige koncertinitiativer eller, eksempelvis, ved at orientere om de Cd-produktioner, der har opnået foreningens økonomiske støtte.

Året der er gået, har været travlt og med, som sagt, store administrative udfordringer, men jeg er taknemlig over den opbakning til de administrative løsninger, der er fundet. Der skal her til slut igen lyde en tak til Finn Hansen, for, som det sagt flere gange, så var vi ikke kommet helskindet igennem omstillingsperioden uden din uvurderlige hjælp. Også en tak vores revisor, Kasper Brügge Fogt, fra Revision København, som også har taget del i denne proces. Tak til jer, medlemskredsen, som er her i dag og bakker op om foreningen og tak til de to revisorer, som godkender regnskabet.

Til sidst en hjertelig tak til mine venner og kolleger i bestyrelsen. Som medlem af Solistforeningens bestyrelse modtager man intet honorar, så meget desto mere grund til at fejre, at bestyrelsesarbejdet altid foregår i en dejlig og konstruktiv atmosfære, og jeg ser, som formand, med stor fortrøstning frem til det fremtidige samarbejde i bestyrelsen.

Toke Lund Christiansen, den 1. juni, 2018.

Stine Hasbirks tale til Claus Myrup (Peder Møllers Mindelegat):

Kære Claus.

Siden 1984 har du været DR-Symfoniorkestrets solobratsch.

Du er en fantastisk leder af vores bratsch-gruppe. Dit smukke musikalske bratsch-spil er utroligt inspirerende.

Du leder vores gruppe helt naturligt igennem musikken, og du er meget nem at følge, fordi du altid spiller musikken fra hjertet.

Den ene solo efter den anden spiller du med skønneste klang, og den kan høres helt til bagerste række i koncertsalen.

I dag skal du have Peder Møllers legat, ikke kun for dit musikalske virke, men også for din skønne personlighed!

Du samler vores gruppe til én enhed.

Hver morgen møder du til prøve med godt humør og smil, og har overskud til hver enkelt i gruppen;
det er en ganske særlig egenskab at have.

Vi er måske den gruppe, der hygger sig mest sammen i symfoniorkestret, til trods for, at vi er den gruppe med flest forskellige personligheder – og det er du i høj grad med til at forme.

Kære Claus: Fra august skal du rykke ned i gruppen, og jeg glæder mig til fortsat at spille skøn musik sammen med dig, nu også på pult engang imellem.

Hjertelig tillykke med legatet!

Eva Hess-Thayssens tale til Linda Dahl Laursen (Poul Hestbechs Mindelegat):

Pianisten Linda Dahl Laursen er født og opvokset i Struer og begyndte at spille klaver som 8-årig.
Siden har hun studeret ved ikke færre end tre konservatorier: Det Jyske Musikkonservatorium, Malmø Musikhögskola
og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium med Aino Gliemann, Hans Pålsson, Niklas Siveløv og Jens Elvekjær som lærere.
I 2013 debuterede Linda fra solistklassen på DKDM, hvor hun samme år blev ansat som akkompagnatør i sangfaggruppen.

Linda har givet koncerter over hele Europa samt i Rusland, Kina og USA. Hun har desuden været solist i klaverkoncerter
med blandt andet Malmø Symfoni-orkester og European Union Chamber Orchestra (EUCO). Hun er en dedikeret kammermusiker og spiller i klavertrioen ”Trio Copenhagen” med Benedikte Thyssen og Samoira Dayyani. Endvidere har hun spillet med det danske cross-over ”Ensemble Münchausen” og med ny musik ensemblerne ”Ars Nova Malmø” og Athelas Sinfonietta”.

Linda har vundet førstepriser i en lang række konkurrencer, hvoraf kan nævnes Den Danske Steinway Festival, P2’s Talentkonkurrence og Llunggrenske Tävlingen samt Otto Goldschmidt Stipendiet for akkompagnatører. De seneste år har Linda opsøgt den danske pianist Tove Lønskov for inspiration og videre indføring i Liedkunsten og hun har deltaget i flere internationale Lied masterclasses. I efteråret 2017 vandt Linda sammen med sopranen Agnes Wästfeldt The Copenhagen International Lied-Duo Competition. Her udtalte den legendariske Lied specialist og medlem af juryen Helmut Deutsch, at han aldrig før havde hørt nogen pianist spille så fremragende til en konkurrence.

Linda, du har længe betaget mig og mange andre med dit spil. Du har med din helt unikke klangsans og din enestående evne til at gestalte Liedteksterne i dit spil udviklet dig til en inspirator for de sangere, du arbejder med. Din musikalitet og din ydmyge tilgang til stoffet tillader dog aldrig at du overskygger dine samarbejdspartnere. Det er for dette, at du modtager akkompagnatør og repetitør Poul Hestbechs legat på 15.000 kroner. Tillykke.

Solistforeningens Hæderspris I – Toke Lund Christiansen begrundede tildelingen:

For ca. ti år siden indførte Solistforeningen en hæderspris, en pris der tildeles en person i musiklivet, som har gjort en afgørende forskel for udviklingen. Den første der modtog prisen var Tivolis musikchef, bratschisten Lars Grunth, som var glad og beæret, men også aldeles overrasket, for han havde som andre, der tager del i de styrende processer for musiklivet, absolut ingen forventning om en sådan anerkendelse fra kollegernes egen kreds. Men der er al mulig grund til at vi, som repræsenterer store dele af det klassiske musikliv, netop på denne måde takker den, der har haft mod til at bevare sin kunstneriske integritet og parallelt hermed bryder en lanse for helheden.
Derfor er det mig en glæde at bede Alexander Øllgaard komme herop og modtage Solistforeningens Hæderspris. Det gjorde indtryk på hele musiklivet, ja, det blev en sag, der også optog medierne, at Det kgl. Kapel i en trængt situation var villige til at gå 10% ned i løn. At det skulle komme så vidt, var en følge af en drastisk spareøvelse, der ellers ville have resulteret i en reduktion af orkesteret og en fyringsrunde blandt kapellets musiker. At det lykkedes dig, Alexander, og din bestyrelse, først at sluge denne kamel, og siden at overbevise hele orkestret og DMF om, at dette skridt var det klogeste og det rigtigste, vil jeg betegne som en heltegerning. Nu foreligger der en ny situation. I skal forhandle igen, og jeg ved, at I vil gøre alt for at det, du benævner ”det kunstneriske projekt, Det kgl. Kapel”, vil lykkes, og det har vi fuld tillid til, at du og orkestrets bestyrelse får gennemført, sådan at I kan fastholde det høje kunstneriske niveau, som er og altid har været kendetegnende for kapellet. At du i alt dette har bevaret din egen kunstneriske integritet som fremragende kammermusiker og orkestermusiker gør kun denne heltegerning endnu mere prisværdig, og det er derfor med hele bestyrelsens applaus, at jeg har fornøjelsen af at tildele dig Solistforeningens hæderspris på 25.000 kr. Tillykke.

Solistforeningens Hæderspris II – Toke Lund Christiansen begrundede tildelingen:
Bestyrelsen for Solistforeningen af 1921 har i stor enighed besluttet, at der her i 2018 vil blive uddelt endnu en hæderspris. Den person som vi på denne måde vil hædre, har igennem et langt liv som fremragende kammermusiker, parallelt hermed formået at gøre en afgørende forskel som organisator og hvad jeg kunne fristes til at kalde musik- og musiklivs-ideolog. Kontrabassisten Finn Hansen var, for 50 år siden da Esbjerg ensemblet blev skabt, en helt afgørende faktor for, at dette, Danmarks første regional-ensemble først blev til noget og dernæst klarede sig igennem en vanskelig barndom for med årene at udvikle sig til en naturlig del af musik- og kulturlivet i Esbjerg. Vi skal tænke på, at alle de manøvrer som i dag er velkendte for at få et kammerensemble, med lokal tilknytning til at fungere, i de tider hvor Esbjerg ensemblet skulle finde sine ben, var nye og uprøvede. I de processer var det Finn Hansens innovative evner, hans ubestikkelighed, hans kunstneriske visioner og hans klare forstand, som banede vejen således, at ensemblet i år, i fin form, kan fejre sit jubilæum. At du, Finn, også senere lod alle dine erfaringer med regionale ensembler komme Storstrøms Ensemble til gode, understreger kun, at du også her gjorde en afgørende forskel. Du var administrator her på sydhavsøerne på et tidspunkt, der også for dette ensemble nemt kunne være kørt af sporet. Behøver jeg nævne, at du også for os her i foreningen har været afgørende med til, at vi kan se fremtiden i møde med den nødvendige tryghed i bagagen, nej, din indsats skal ses som en helhed i det danske musikliv. Og vi glemmer heller ikke, at du som kammermusiker, også som viola da gamba spiller, tilhører den absolutte top. Hvis vi kunne give en gjaldende touche for dig og for Alexander, og for jeres uegennyttige heltegerninger, så gjorde vi det!
Men blomster har vi!

Bestyrelsesmøde 7. maj 2018

Der blev behandlet 18 ansøgninger og optaget 2 nye medlemmer:
Antti Salovaara , fagot
Felicia Gabriela Greciuc, obo

Bestyrelsesmøde 9. april 2018

Der blev behandlet 66 ansøgninger og optaget 2 nye medlemmer:
Julie Tandrup Kock, cello
Anne Agerskov, orgel

Bestyrelsesmøde 31. januar 2018

Der blev behandlet 54 ansøgninger og optaget 2 nye medlemmer:
Anja Nedremo, saxofon
Oskar Lejonklo, horn
Generalforsamlingen blev fastlagt til fredag den 1. juni 2018 kl. 17.00 i kirketjenerhuset ved Christians Kirke, Christianshavn. (koncert i kirken kl. 16.00)

Generalforsamling 2017 – referat

År 2017, den 9. juni kl. 17.00 afholdtes i Kirketjenerhuset ved Christianskirken, København ordinær generalforsamling i Solistforeningen af 1921.

Dagsordenen omfattede i overensstemmelse med vedtægternes § 20 følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Valg af formand og øvrige medlemmer til bestyrelsen.

5. Valg af suppleanter.

6. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

7. Lodtrækning om det i lovenes § 31 omhandlede legat.

8. Eventuelt.

Foreningens formand, Toke Lund Christiansen, bød velkommen til generalforsamlingen. Han startede med at takke for den dejlige koncert i kirken.

Ad 1:

Advokat Jacob Goldschmidt valgtes enstemmigt til dirigent for generalfor­samlingen.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt med 10 dages varsel, jf. lovenes § 18, og at generalforsamlingen således var lovlig og beslut­ningsdygtig.

Ad 2:

Om foreningens virksomhed i det forløbne år afgav foreningens formand, Toke Lund Christiansen beretning.

Toke Lund Christiansen indledte med at bemærke, at det har været et svært år for foreningen. Et år med store omvæltninger i administrationen, men også et år, hvor vi er kommet videre på god og forsvarlig vis.

I der forløbne år har vi mistet en række medlemmer.

Med Henrik Sachsenskjolds død har musiklivet måttet tage afsked med én af sine store. En fuldblodsmusiker og et varmt og imødekommende menneske. Sachs var fra 1918, og han døde i oktober i en alder af 98. Sachs var født i Roskilde, var trofast mod sin fødeby og boede der omtrent til det sidste. Henrik Sachsenskjold debuterede som 20-årig og med Holger Lund Christiansen som akkompagnatør. Ikke så mærkeligt at vi altid har følt et slægtskab i min familie. En af mine første oplevelser som orkestermusiker var med Sachsenskjold som en overbevisende solist i Prokofievs 2. violinkoncert. Det var i tresserne, og kort efter, at han i en årrække havde virket som koncertmester for Tivoli-orkestret. I en periode var Sachs ansat som violinist i Det Kgl. Kapel og sideløbende med, at han passede sin solistkarriere. Han havde alle de store violinkoncerter på repertoiret, som han turnerede med i en lang række nordiske og europæiske byer. Som dirigent debuterede han i 1950 og i Tivoli, blev senere dirigent for Pro Musica og var kendt for sine liv- og temperamentsfulde fremførelser. Også på Det Kgl. Teater kunne man opleve ham som dirigent. Som en markant violinpædagog har Sachs sat sit præg på vores musikliv. Først ved DKDM og ikke mindst som violinprofessor ved Det Jyske Musikkonservatorium.

Karen Levinsen er død. Hun blev 93 år. Karen var ansat som klaverdocent ved DKDM og har uddannet generationer af musikere i kammermusik og akkompagnement. Også i amatørmusikken fik man glæde af hendes vejledning. Igennem mange år stod Karen Levinsen tilmed for kammermusik med klaver på folkemusikskolernes sommerstævner. Karen var et sødt og vellidt menneske med et lyst sind. Hun forblev musiklivet trofast som koncertgænger til det sidste.

Guitaristen Erling Møldrup døde i oktober sidste år. Han blev 72 år. Erling havde en bemærkelsesværdig karriere. Han virkede som en sand pionér for sit instrument og inspirerede en lang række komponister til at skrive for guitaren her iblandt Per Nørgård. Han var uddannet ved Det Jyske musikkonservatorium, og efter studier i bl.a. Prag var han tilbage i Århus, hvor han igennem mange år, og snart som docent, blev en inspirerende lærer for flere generationer af professionelle guitarister. Erling spillede også lut, og vi kan genopleve ham på en lang række grammofonudgivelser, hvor han udfolder sig i et varieret repertoire, der spænder fra Bach over Bellman og Villa-Lobos til ikke mindst Per Nørgård.

Sangpædagogen Keld Thaarup døde den 5. marts i år. Han var født i 1934 og udøvede stor indflydelse gennem sine mange år som en søgt og skattet docent ved DKDM, talelærer ved Statens teaterskole og som tale- og sprogvogter ved Det Kgl. Teater. Flere af vore mest kendte sangere har studeret hos ham, og langt op i årene var Keld Thaarup aktiv som sproglærer og stemmetræner for politikere, skuespillere og radiofolk.

Pianisten Vibeke Warlev, var fra 1923, nåede en alder af 93 og døde i marts i år. I sine unge år havde Vibeke Warlev en karriere som koncertpianist, der blandt andet manifesterede sig i, at Niels Viggo Bentzon skrev én af sine klaverkoncerter til hende. Hun kan også genopleves på Lp-plade i et Chopin-repertoire. Senere i livet fik Vibeke Warlev mulighed for at udnytte et andet af sine talenter, som programleder ved Danmarks Radio, hvor hun ikke mindst var involveret i talrige Tv-produktioner af klassisk musik.

Cellisten Bertel Søborg Ohlsen døde her i maj, 2017. Bertel blev 84 år. Bertel var i sine unge år en del af Tivoli orkestrets legendariske cellogruppe, der var kendt som byens bedste. Senere kom han til Danmarks Radios Symfoniorkester, hvor han med sit virtuose og fransk inspirerede spil konkurrerede sig til stillingen som 1. koncertmester. Da landets første regionale kammerensemble skulle etableres, valgte Bertel at flytte teltpælene til Esbjerg, og det blev her han kom til at lægge sit væsentligste virke som cellist. Bertel var en personlighed med utallige facetter både som musiker og som et inspirerende menneske, hvor hans mange filosofiske tanker om livet altid var båret af en uimodståelig humor. Sin pensionisttilværelse tilbragte han i sit dejlige hus i Frankrig.

Oboisten Frederik Gislinge døde den 28. maj i år. Frederik var fra 1938 og blev 78 år. Allerede som konservatorieelev oplevede jeg første gang Frederiks gennemmusikalske obospil. Det var i Mozarts Concertante for de fire blæsere, og jeg, som alle i salen, blev betaget af hans klangskønne og fantasifulde spil. Han spillede symfoniorkester i både Århus og i København, men før han fyldte tredive valgte han, i lighed med Bertel Søborg Ohlsen, at blive en del af det nyoprettede Esbjerg Ensemble. Det er ikke for meget sagt, at han her blev det musikalske holdepunkt, som hele det fremragende kammerensemble kunne forholde sig til. Dertil blev han en højt skattet lærer og inspirator i kammermusik som i obospillets kunst. Frederik kunne ikke begrænse sit kunstneriske udtryk til musikken, og han komponerede, tegnede og malede og viste også her sit kunstneriske talent. Da jeg mødte ham for få måneder siden, fortalte han levende om sin billedkunst, som nu var blevet noget helt centralt for ham.

Så sent som i denne uge har vi fået underretning om, at bratschisten Tage Olsen er afgået ved døden. En herlig musiker og, som han kaldte sig selv spillemand, som, alle der har kendt ham, mindes for hans livfulde spil og slagfærdige humor.

Det kom som et chok for store dele af det klassiske musikliv, da Nils Dittmer døde sidste år, tirsdag den 8. november. Nils var fra 1939 og havde for længst passeret den etablerede pensionsalder, men fremstod med al sin energi og sit ukuelige humør, som uden alder. Som amatørviolinist havde han et dybtgående kendskab til repertoiret, og man kan sige, at han nærmest sprang ind på den klassiske musiks scene. Det var en sommerdag i 1981, da Michael Schønwandt havde sammensat et ad hoc symfoniorkester til en koncert på Valdemar Slot. Nils var advokat, dengang fondsdirektør i Bikuben, og ledede afdelingen i Landegreven. Men musikken havde fulgt ham som en passion livet igennem. Med stor begejstring insisterede han på, at vi holdt sammen på musikerne, og således opstod Collegium Musicum som en fugl Fønix, og efter at det ”gamle” Collegium Musicum havde frigivet navnet. Da Danske Bank fusionerede med bl.a. Bikuben, fik Nils mulighed for at hellige sig musiklivet på fuld tid, og han tiltrådte som direktør for Solistforeningen af 1921. Solistforeningen oplevede en opblomstringstid, og medlemsantallet blev fordoblet til nuværende ca. 700. I alle sammenhænge, som daglig leder, som forhandler med bl.a. Danmarks Radio og i samarbejdet med de andre, beslægtede organisationer som f.eks. Dansk Musikerforbund, Solistforbundet og Skuespillerforbundet, var Dittmer en højt værdsat medspiller. Det var slemt at miste en sådan arbejdskapacitet og en hædersmand i alle anliggender, men værre var det at miste en så trofast ven!

Lad os rejse os og mindes Nils Dittmer og alle de af vore medlemmer, som vi har taget afsked med.

ÅRET DER GIK

Kort tid efter Nils Dittmers død måtte bestyrelsen træffe en række vigtige afgørelser for foreningens fortsatte virke. Først og fremmest har vi tilknyttet Finn Hansen som administrator. Finn var i en længere årrække medlem af vores bestyrelse og er således fortrolig med alle arbejdsgange i foreningen. Finn har igennem en årrække assisteret Dittmer med en række funktioner som omfattede elektronisk registrering, sagsbehandling og ikke mindst medlemskartotek med ind- og udmeldelser, kontingentbetaling mv. Nils var af den tradition, hvor alt af betydning blev bogført i mapper fyldt med papir. Vi indså hurtigt efter november, at den mest farbare vej frem var, at omlægge administrationen til elektronisk lagring, og Finn har påtaget sig den kæmpe opgave at opdatere og overføre alle væsentlige funktioner til det tidssvarende medie. I begyndelsen af den nye år var vi så langt med oprydning og udredning, at vi kunne sige kontoret i Hyskenstræde op og flytte Solistforeningens post- og møde- adresse til Skovbogårds alle 5 i Valby, formandens hjemadresse. Her mødes bestyrelsen nu til de tilbagevendende møder, og også eksterne møder bliver i reglen afholdt her. Formanden og Finn Hansen er selvsagt i nærmest daglig kontakt med de løbende sager, og vi har også tilknyttet vores revisor, Kasper Brügge Fogt, fra Revision København, tættere administrationen end det var tilfældet før. Vi er kommet godt igennem hele denne omstilling, og vi i bestyrelsen er både lettede over og glade for, at denne omstilling er gået så forholdsvis smertefrit.

Der er imidlertid andre og mørkere skyer, som har trukket sig sammen over, ikke kun Solistforeningen, men hele ophavsretsområdet. Det er velbekendt, at Solistforeningens helt centrale område er viderefordelingen af de Gramex-midler, som Gramex ikke kan uddele til individuel fordeling, men som bliver samlede i en stor pulje til almen støtte for musiklivet. Denne samlede pulje bliver så i Fællesrådet for udøvende kunstnere, i først omgang fordelt mellem medlemsorganisationerne efter en procentuel fordelingsnøgle som man, for adskillige år tilbage, er blevet enige om. Det Gramex-beløb som Solistforeningen har at videreuddele har igennem en årrække ligget på omkring, eller lidt over, 2 millioner kroner.

Der fremkom i 2015, og blev i 2016 i Europarådet vedtaget, et EU-direktiv, hvorefter ophavsretsselskaberne, og herunder også Koda og Gramex, i langt højere grad end hidtil, skal bestræbe sig på at finde de oprindelige ophavsmænd til det, som før blev klassificeret som såkaldte ”kollektive midler”. Dette kan vi jo principielt ikke beklage os over. Hele ophavsretten hviler på, at den rette autor også skal have sit retsmæssige vederlag for sin kunst. For Solistforeningen betyder dette imidlertid, at vores Gramex tildeling vil falde. Vi ved dags dato ikke, hvor stor den fremtidige reduktion af de ca. 2 millioner kroner vil blive, men i Gramex råd fornemmer man, at en nedgang på 25 – 35 % er en mulighed. Samtidig er der i EU-direktivet et krav om større tranparens i afrapporteringen af, hvordan eksempelvis Gramex-midlerne bliver forvaltet. Vi har her i foreningen ingen problemer i den anledning, men skal bemærke, at hele direktivet er fremkommet pga. fusk og uregelmæssigheder i de især sydeuropæiske landes ophavsretsorganisationer.

For de første års vedkommende får dette mindre betydning for vores muligheder for at støtte det klassiske musikliv. Solistforeningen har en opsparing som vil indgå i de årlige tildelinger, og vi forventer, at foreningen i regnskabsårene 17-18 og 18-19 tilnærmelsesvis kan opretholde den nuværende status. Og ret beset er der ingen der ved, hvor det hele lander på sigt.

I denne forbindelse bliver det nødvendigt at rette Solistforeningens vedtægter ind, så de svarer til de krav om transparens, der forudsættes i EU-direktivet. Vi vil i efteråret 2017, i en arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen, som også vil inddrage vores advokat Jacob Goldschmidt, fremkomme med denne nødvendige revision, og den skal så (forhåbentlig) vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.

Som det fremgår af Solistforeningens regnskaber for året 1016-17, så har vores uddelinger været givet efter de samme retningslinjer som hidtil og med nogenlunde den samme fordeling mellem støtte til klassiske festivaler, musikforeninger, videreuddannelse, Cd-udgivelser og diverse andre musikfremmende formål.

For mig, som formand for Solistforeningen, har det været noget af en omvæltning, at de mange funktioner udadtil, som Nils Dittmer tog sig af, nu bliver varetaget af mig. Jeg kan imidlertid også mærke hos vores samarbejdspartnere, i ikke mindst Fællesrådet for udøvende kunstnere, at man ser det som noget naturligt, at det er formanden der i denne og lignende sammenhænge repræsenterer foreningen. Dette var ikke muligt i de mange år, hvor jeg var aktiv i DR-Symfoniorkester, og hvor Nils Dittmer på fremragende vis var vores ansigt udadtil.

Jeg vil her til sidst i min beretning benytte lejligheden til at takke hele bestyrelsen, og vores administrator Finn Hansen, for året, der er gået. Det har som sagt været en tid med store omvæltninger, og jeg er taknemlig over den opbakning til de administrative løsninger, der er fundet, og jeg ser med stor fortrøstning frem til det fremtidige samarbejde.

Efter beretningen var der fra salen supplerende bemærkninger vedrørende flere af de døde.

Ad 3:

Revisor Kasper Foght Brügge, Revision København, forelagde foreningens regnskab for perioden 1. april 2016 – 31. marts 2017.

Administrationsomkostningerne falder, da kontorlejemålet i Hyskenstræde er opsagt og udgifter til løn er faldet.

Regnskabet er godkendt af såvel intern som ekstern revision.

Regnskabet godkendtes enstemmigt.

Ad 4:

Bestyrelsen havde som formand foreslået genvalg af Toke Lund Christiansen, og da andre forslag til valg af formand ikke forelå, erklærede dirigenten, at Toke Lund Christiansen var valgt som formand med akklamation.

Bestyrelsen havde som medlemmer af bestyrelsen foreslået genvalg af Mogens Andresen, Kirsten Buhl Møller og Per Salo, og da der ikke forelå andre forslag til valg af bestyrelse, erklærede dirigenten, at Mogens Andresen, Kirsten Buhl Møller og Per Salo var valgt som bestyrelsesmedlemmer.

Ad 5:

Bestyrelsen havde som suppleanter til bestyrelsen foreslået genvalg af Eva Hess Thaysen, Henrik Goldschmidt og Stine Hasbirk, og da forslag til andet valg af suppleanter til bestyrelsen ikke forelå, erklærede dirigenten, at Eva Hess Thaysen, Henrik Goldschmidt behandlet 54 ansøgningerog Stine Hasbirk var valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Ad 6:

Bestyrelsen havde som revisorer foreslået genvalg af Tutter Givskov og Søren Johansen, og da der ikke forelå andre forslag til valg af revi­sorer, erklærede dirigenten, at Tutter Givskov og Søren Johansen er valgt til revisorer.

Bestyrelsen havde som revisorsuppleant foreslået genvalg af Elisabeth Westenholz, og da der ikke forelå andre forslag til valg af revisorsuppleant, erklærede dirigenten, at Elisabeth Westenholz er valgt til revisorsuppleant.

Ad 7:

Peder Møllers mindelegat på 25.000 kr. blev givet til Tutter Givskov.

Ellen Gilbergs og E. Islandis rejselegat på 15.000 kr. blev givet til henholdsvis Lea Quortrup, sopran og Troels Roland, piano.

Efter lodtrækning blev legatet for 2017 vundet af Eva Aaberg, klarinet.

Ad 8:

Der var intet til forhandling under punktet eventuelt.

Da der ikke forelå yderligere til behandling, takkede dirigenten for god ro og orden, og hæ­vede generalforsamlingen.

Som dirigent

Advokat Jacob Goldschmidt